Dárcovský šek pro N.O. OPBB z.s. NEPROPLACEN

25.02.2024

Dne 8. prosince 2023 jsme vás informovali o dárcovském šeku na náš projekt INTEGRACE III. HOUPAČKA, který byl slíben na akci Martin Šonka letí do Ostravy!!! (viz odkaz ZDEPo podepsání darovací smlouvy s pořadateli akce 22. prosince 2023 jsme očekávali, že do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy bude částka ve výši 5 000 Kč připsána na zvláštní účet veřejné sbírky projektu tak, jak se pořadatel akce veřejně zavázal.

Je 25. února 2024 a na zvláštním účtu jsme nezaznamenali pohyb, resp. přijetí výplaty dárcovského šeku. I přes mnoho urgenci směrem k pořadatelům akce se nám nepodařilo vyjednat nic! Jen plané výmluvy pořadatelů a skutky žádné. Až do v pátku 22. února jsme věřili, že pořadatelé svůj závazek splní. Nestalo se tak.

Mrzí nás, že my sami jako nezisková organizace jsme dali peníze na podporu akce, protože Martinovi moc fandíme, ale co nás mrzí mnohem více je, že pořadatelé před veřejností - účastníky besedy s Martinem Šonkou udělali jen gesto a své sliby nesplnili. Tím poškodili nejen ty, kteří se snaží dělat dětem s handicapem svět krásnější a zábavnější, ale hlavně poškodili dobré jméno Martina Šonky a Roberta Sáry, kteří byli hlavními aktéry talk show.

Závěrem rádi představíme projekty INTEGRACE II. DOSTOJEVSKÉHO (vlevo), realizovaný v roce 2023 a INTEGRACE III. HOUPAČKA (vpravo), který chceme realizovat nejpozději do konce roku 2024. Právě na tuto houpačku, určenou až pro deset dětí a z toho čtyři na vozíčku, měl dar uvedený výše přispět.